Ayat

Terjemahan Per Kata
ٱرۡجِعِيٓ
kembalilah
إِلَىٰ
kepada
رَبِّكِ
Tuhanmu
رَاضِيَةٗ
rida/puas
مَّرۡضِيَّةٗ
diridhoi
ٱرۡجِعِيٓ
kembalilah
إِلَىٰ
kepada
رَبِّكِ
Tuhanmu
رَاضِيَةٗ
rida/puas
مَّرۡضِيَّةٗ
diridhoi

Terjemahan

kembalilah kepada Tuhanmu dengan rida dan diridai.

Tafsir

(Kembalilah kepada Rabbmu) perkataan ini diucapkan kepadanya sewaktu ia menjelang mati; yakni kembalilah kamu kepada perintah dan kehendak-Nya (dengan hati yang puas) akan pahala yang kamu terima (lagi diridai) di sisi Allah maksudnya, semua amal perbuatanmu diridai di sisi-Nya. Jiwa yang beriman itu merasa puas dan diridai; kedudukan kedua lafal ini menjadi kata keterangan keadaan; kemudian dikatakan kepadanya pada hari kiamat nanti:.

Topik

×
×