Ayat

Terjemahan Per Kata
طسٓمٓ
Thaa siin miim
طسٓمٓ
Thaa siin miim

Terjemahan

Ṭā Sīn Mīm.

Tafsir

Asy-Syu'araa' (Para Penyair) (Thaa Siin Miim) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya.

Topik

×
×