Ayat

Terjemahan Per Kata
فَكَيۡفَ
maka bagaimana
تَتَّقُونَ
kamu bertakwa/memelihara diri
إِن
jika
كَفَرۡتُمۡ
kamu kafir/ingkar
يَوۡمٗا
hari
يَجۡعَلُ
menjadikan
ٱلۡوِلۡدَٰنَ
anak-anak muda
شِيبًا
beruban
فَكَيۡفَ
maka bagaimana
تَتَّقُونَ
kamu bertakwa/memelihara diri
إِن
jika
كَفَرۡتُمۡ
kamu kafir/ingkar
يَوۡمٗا
hari
يَجۡعَلُ
menjadikan
ٱلۡوِلۡدَٰنَ
anak-anak muda
شِيبًا
beruban

Terjemahan

Lalu, bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu (dari azab) hari yang menjadikan anak-anak beruban jika kamu tetap kufur?

Tafsir

(Maka bagaimanakah kalian dapat memelihara diri kalian jika tetap kafir) di dunia (kepada hari) lafal yauman menjadi maf'ul kedua dari lafal tattaquuna. Yakni memelihara diri dari azab hari itu. Atau dengan kata lain, dengan benteng apakah kalian memelihara diri dari azab pada hari itu (yang menjadikan anak-anak beruban) lafal syiiban bentuk jamak dari lafal asyyab; dikatakan anak-anak beruban, sebagai gambaran tentang hari itu yang penuh dengan kengerian yang sangat mencekam; hari yang dimaksud adalah hari kiamat. Bentuk asal lafal syiiban adalah syuyban, dengan memakai harakat damah pada huruf syin. Kemudian harakat itu diganti menjadi kasrah demi untuk menyelaraskannya dengan huruf ya yang jatuh sesudahnya, sehingga jadilah syiiban. Dikatakan di dalam menggambarkan hari yang penuh dengan malapetaka, yaumun yusyiibu nawaashial athfaali, yakni hari yang dapat membuat ubun-ubun anak-anak beruban. Ungkapan ini adalah ungkapan majaz atau kata kiasan. Akan tetapi boleh juga makna yang terkandung di dalam ayat ini dimaksud adalah makna hakiki bukan majazi.

Topik

×
Home Learn Quran Tafsir
×
Home Learn Quran Tafsir