Ayat

Terjemahan Per Kata
قَالَ
(Fir'aun) berkata
أَلَمۡ
tidakkah/bukankah
نُرَبِّكَ
kami memelihara/mengasuhmu
فِينَا
dalam kami
وَلِيدٗا
kanak-kanak
وَلَبِثۡتَ
dan kamu tinggal
فِينَا
dalam kami
مِنۡ
dari
عُمُرِكَ
umurmu
سِنِينَ
beberapa tahun
قَالَ
(Fir'aun) berkata
أَلَمۡ
tidakkah/bukankah
نُرَبِّكَ
kami memelihara/mengasuhmu
فِينَا
dalam kami
وَلِيدٗا
kanak-kanak
وَلَبِثۡتَ
dan kamu tinggal
فِينَا
dalam kami
مِنۡ
dari
عُمُرِكَ
umurmu
سِنِينَ
beberapa tahun

Terjemahan

Dia (Fir‘aun) berkata, “Bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan (keluarga) kami, waktu engkau masih bayi dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.

Tafsir

(Berkatalah) Firaun kepada Nabi Musa, ("Bukankah kami telah mengasuhmu di dalam keluarga kami) yakni dalam rumah kami (waktu kamu masih kanak-kanak) semasa kecil, baru saja dilahirkan, tetapi sudah disapih (dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu), selama tiga puluh tahun, pada masa itu Musa berpakaian seperti Firaun dan berkendaraan sebagaimana Firaun, ia dikenal sebagai anak angkat Firaun.

Topik

×
×