Janganlah Berputus Asa!

At-Taubah: 40

Al-Baqarah: 155

Yusuf: 87

Al-Inshirah: 8

Al-Mu'min: 60