Istiqamah, teguh di jalan yang lurus

Al-Fatihah: 6

Al-Fatihah: 7

Yunus: 89

Hud: 112

Fussilat: 6

Fussilat: 30